Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

1. Uvod

1.1 Zavezani smo k varovanju zasebnosti uporabnikov spletne trgovine in storitev.

1.2 Ta politika velja, kadar delujemo kot upravljavec podatkov v zvezi z osebnimi podatki obiskovalcev našega spletnega mesta in uporabnikov storitev; z drugimi besedami, kjer določimo namene in sredstva obdelave teh osebnih podatkov.

1.3 Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. V kolikor ti piškotki niso nujno potrebni za zagotavljanje našega spletnega mesta in storitev, vas bomo prosili, da privolite v našo uporabo piškotkov, ko prvič obiščete naše spletno mesto.

1.4 Naše spletno mesto vključuje nadzor zasebnosti, ki vpliva na to, kako bomo obdelali vaše osebne podatke. Z uporabo nadzora zasebnosti lahko prejemate neposredna tržna sporočila in omejite objavo svojih podatkov.

1.5 V tej politiki se "mi", "nas" in "naš" nanašajo na UAB Poilsio sprendimai.

2. Kredit

2.1 Ta dokument je bil ustvarjen s predlogo podjetja SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Ohraniti morate zgornji kredit. Uporaba tega dokumenta brez avtorja je kršitev avtorskih pravic. Vendar pa lahko pri nas kupite enakovreden dokument, ki ne vključuje dobropisa.

3. Kako uporabljamo vaše osebne podatke

3.1 V tem razdelku 3 smo določili:

(a) splošne kategorije osebnih podatkov, ki jih lahko obdelujemo;

(b) [v primeru osebnih podatkov, ki jih nismo pridobili neposredno od vas, vir in posebne kategorije teh podatkov];

(c) namene, za katere lahko obdelujemo osebne podatke;

(d) pravne podlage obdelave.

3.2 Lahko obdelujemo podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta in storitev (»podatki o uporabi«). Podatki o uporabi lahko vključujejo vaš naslov IP, geografsko lokacijo, vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem, referenčni vir, dolžino obiska, oglede strani in navigacijske poti spletnega mesta ter informacije o času, pogostosti in vzorcu vaše uporabe storitve. Vir podatkov o uporabi je naš analitični sistem za sledenje. Ti podatki o uporabi se lahko obdelujejo za namene analize uporabe spletne strani in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI naši zakoniti interesi, in sicer spremljanje in izboljšanje naše spletne strani in storitev.

3.3 Lahko obdelujemo podatke o vašem računu (»podatki o računu«). Podatki o računu lahko vključujejo vaše ime in e-poštni naslov. Podatke o računu lahko obdelujemo za namene delovanja našega spletnega mesta, zagotavljanja naših storitev, zagotavljanja varnosti našega spletnega mesta in storitev, vzdrževanja varnostnih kopij naših baz podatkov in komuniciranja z vami. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI naši zakoniti interesi (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si) ALI izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev take pogodbe.

3.4 Vaše podatke, vključene v vaš osebni profil na našem spletnem mestu (»podatki o profilu«), lahko obdelujemo. Podatki o profilu lahko vključujejo vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, profilne slike, spol, datum rojstva, razmerje, zanimanja in hobiji, podrobnosti o izobraževanju in zaposlitvi. Podatki o profilu se lahko obdelujejo za namene omogočanja in spremljanja vaše uporabe našega spletnega mesta in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI naši zakoniti interesi (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si) ALI izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev take pogodbe.

3.5 Obdelujemo lahko vaše osebne podatke, ki so posredovani med uporabo naših storitev (»podatki o storitvah«). Storitveni podatki se lahko obdelujejo za namene delovanja našega spletnega mesta, zagotavljanja naših storitev, zagotavljanja varnosti našega spletnega mesta in storitev, vzdrževanja varnostnih kopij naših baz podatkov in komuniciranja z vami. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI naši zakoniti interesi (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si) ALI izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev take pogodbe.

3.6 Podatke, ki jih objavite, lahko obdelujemo za objavo na naši spletni strani ali prek naših storitev (»podatki o objavi«). Podatki o objavi se lahko obdelujejo za namene omogočanja takšne objave in upravljanja našega spletnega mesta in storitev. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI naši zakoniti interesi, in sicer (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si) ALI izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev take pogodba.

3.7 Obdelujemo lahko podatke iz katere koli poizvedbe, ki nam jo pošljete v zvezi z blagom in/ali storitvami ("podatki o poizvedbi"). Podatki o povpraševanju se lahko obdelujejo za namene ponudbe, trženja in prodaje ustreznega blaga in/ali storitev za vas. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

3.8 Lahko obdelujemo podatke v zvezi z našimi odnosi s strankami, vključno s kontaktnimi podatki s strankami (»podatki o odnosih s strankami«). Podatki o odnosih s strankami lahko vključujejo vaše ime, vaše kontaktne podatke in podatke v komunikaciji med nami in vami ali vašim delodajalcem. Vir podatkov o odnosih s strankami ste vi ali vaš delodajalec. Podatke o odnosih s strankami lahko obdelujemo za namene upravljanja naših odnosov s strankami, komuniciranja s strankami, vodenja evidenc teh komunikacij in promocije naših izdelkov in storitev strankam. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI naši zakoniti interesi, in sicer pravilno upravljanje naših odnosov s strankami.

3.9 Lahko obdelujemo podatke v zvezi s transakcijami, vključno z nakupi blaga in storitev, ki jih sklenete pri nas in/ali prek našega spletnega mesta (»podatki o transakcijah«). Podatki o transakciji lahko vključujejo vaše kontaktne podatke, podatke o vaši kartici in podrobnosti o transakciji. Transakcijski podatki se lahko obdelujejo za namene dobave kupljenega blaga in storitev ter vodenja ustrezne evidence teh transakcij. Pravna podlaga za to obdelavo je izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev takšne pogodbe in naši zakoniti interesi (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si).

3.10 Lahko obdelujemo podatke, ki nam jih posredujete za namen naročanja na naša e-poštna obvestila in/ali glasila (»podatki o obvestilih«). Podatki za obvestila se lahko obdelujejo za namene pošiljanja ustreznih obvestil in/ali glasil. Pravna podlaga za to obdelavo je soglasje ALI izvajanje pogodbe med vami in nami in/ali ukrepanje na vašo zahtevo za sklenitev takšne pogodbe.

3.11 Obdelujemo lahko informacije, ki so vsebovane v kateri koli komunikaciji ali v zvezi z njo (»podatki korespondence«). Podatki korespondence lahko vključujejo komunikacijsko vsebino in metapodatke, povezane s komunikacijo. Naše spletno mesto bo ustvarilo metapodatke, povezane s komunikacijo, opravljeno z uporabo kontaktnih obrazcev spletnega mesta. Korespondenčni podatki se lahko obdelujejo za namene komuniciranja z vami in vodenja evidenc. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si).

3.12 Obdelujemo lahko katere koli vaše osebne podatke, opredeljene v tej politiki, kadar je to potrebno za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnem postopku bodisi v upravnem ali izvensodnem postopku. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi, in sicer zaščita in uveljavljanje naših zakonskih pravic, vaših zakonskih pravic in zakonskih pravic drugih.

3.13 Obdelujemo lahko katere koli vaše osebne podatke, opredeljene v tej politiki, kadar je to potrebno za namene pridobitve ali ohranjanja zavarovalnega kritja, obvladovanja tveganj ali pridobitve strokovnega svetovanja. Pravna podlaga za to obdelavo so naši zakoniti interesi (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.si).

3.14 Poleg posebnih namenov, za katere lahko obdelujemo vaše osebne podatke, ki so določeni v tem razdelku 3, lahko obdelujemo tudi katere koli vaše osebne podatke, kadar je takšna obdelava potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za nas, ali v zaradi zaščite svojih življenjskih interesov ali življenjskih interesov druge fizične osebe.

3.15 Prosimo, da nam ne posredujete osebnih podatkov drugih oseb, razen če vas k temu pozovemo.

4. Posredovanje vaših osebnih podatkov drugim

4.1 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo kateremu koli članu naše skupine podjetij (to pomeni našim hčerinskim družbam, našemu končnemu holdingu in vsem njegovim hčerinskim družbam), če je to razumno potrebno za namene in na pravni podlagi, določeni v tem pravilniku. Informacije o naši skupini podjetij lahko najdete na https://esaunashop.si/sl/o-nas

4.2 Vaše osebne podatke lahko razkrijemo našim zavarovateljem in/ali strokovnim svetovalcem, če je to razumno potrebno za namene pridobitve ali ohranjanja zavarovalnega kritja, obvladovanja tveganj, pridobitve strokovnega svetovanja ali vzpostavitve, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, bodisi na sodišču. postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku.

4.3 Našim dobaviteljem ali podizvajalcem lahko razkrijemo "določite kategorijo ali kategorije osebnih podatkov", če je razumno potrebno za dokončanje naročila.

4.4 Finančne transakcije v zvezi z našim spletnim mestom in storitvami ALI lahko izvajajo naši ponudniki plačilnih storitev (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Podatke o transakcijah bomo delili z našimi ponudniki plačilnih storitev samo v obsegu, ki je potreben za namene obdelave vaših plačil, vračila takih plačil in obravnavanja pritožb in poizvedb v zvezi s takimi plačili in vračili.

4.5 Podatke o vašem povpraševanju lahko razkrijemo enemu ali več izbranim tretjim ponudnikom blaga in storitev, opredeljenim na naši spletni strani, da jim omogočimo stik z vami, da vam lahko ponudijo, tržijo in prodajo ustrezno blago in/ali storitve. Vsaka taka tretja oseba bo delovala kot upravljavec podatkov v zvezi s podatki o poizvedbah, ki ji jih posredujemo; in ko stopi v stik z vami, vam bo vsaka taka tretja oseba posredovala kopijo svoje politike zasebnosti, ki bo urejala uporabo vaših osebnih podatkov s strani te tretje osebe.

4.6 Poleg posebnih razkritij osebnih podatkov, določenih v tem razdelku 4, lahko razkrijemo vaše osebne podatke, kadar je takšno razkritje potrebno zaradi izpolnjevanja zakonske obveznosti, ki velja za nas, ali zaradi zaščite vaših vitalnih interesov ali življenjske koristi druge fizične osebe. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi, kadar je takšno razkritje potrebno za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, bodisi v sodnem ali upravnem ali izvensodnem postopku.

5. Hranjenje in brisanje osebnih podatkov

5.1 Ta razdelek 5 določa naše politike in postopke hrambe podatkov, ki so zasnovani tako, da pomagajo zagotoviti, da izpolnjujemo naše zakonske obveznosti v zvezi s hrambo in izbrisom osebnih podatkov.

5.2 Osebni podatki, ki jih obdelujemo za kateri koli namen ali namene, se ne hranijo dlje, kot je potrebno za ta namen ali te namene.

5.3 Vaše osebne podatke bomo hranili na naslednji način:

(a) Kategorija ali kategorije osebnih podatkov se bodo hranile najmanj 10 delovnih dni po tem in največ 3 leta.

5.4 V nekaterih primerih ni mogoče vnaprej določiti obdobij, za katera bomo hranili vaše osebne podatke. V takih primerih bomo določili obdobje hrambe na podlagi naslednjih meril:

(a) obdobje hrambe kategorije osebnih podatkov bo določeno na podlagi posebnih meril.

5.5 Ne glede na druge določbe tega razdelka 6 lahko obdržimo vaše osebne podatke, če je taka hramba potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za nas, ali za zaščito vaših vitalnih interesov ali vitalnih interesov druge fizične osebe.

6. Spremembe

6.1 To politiko lahko občasno posodobimo z objavo nove različice na naši spletni strani.

6.2 Občasno preverite to stran, da se prepričate, da ste zadovoljni s spremembami tega pravilnika.

6.3 Morda vas bomo ALI obvestili o spremembah ALI pomembnih spremembah tega pravilnika po e-pošti ali prek sistema za zasebno sporočanje na naši spletni strani.

7. Vaše pravice

7.1 V tem razdelku 7 smo povzeli pravice, ki jih imate po zakonu o varstvu podatkov. Nekatere pravice so zapletene in vse podrobnosti niso vključene v naše povzetke. V skladu s tem bi morali prebrati ustrezne zakone in smernice regulativnih organov za popolno razlago teh pravic.

7.2 Vaše glavne pravice po zakonu o varstvu podatkov so:

(a) pravica do dostopa;

(b) pravico do popravka;

(c) pravica do izbrisa;

(d) pravica do omejitve obdelave;

(e) pravica do ugovora obdelavi;

(f) pravica do prenosljivosti podatkov;

(g) pravico do pritožbe pri nadzornem organu; in

(h) pravica do preklica soglasja.

7.3 Imate pravico do potrditve, ali obdelujemo vaše osebne podatke ali ne, in, če jih obdelujemo, dostopa do osebnih podatkov, skupaj z nekaterimi dodatnimi informacijami. Te dodatne informacije vključujejo podrobnosti o namenu obdelave, kategorijah zadevnih osebnih podatkov in prejemnikih osebnih podatkov. Če pravice in svoboščine drugih niso prizadete, vam bomo posredovali kopijo vaših osebnih podatkov. Prva kopija bo na voljo brezplačno, za dodatne kopije pa boste morda morali plačati razumno pristojbino.

7.4 Pravico imate do popravka morebitnih netočnih osebnih podatkov o vas in ob upoštevanju namenov obdelave do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov o vas.

7.5 V nekaterih okoliščinah imate pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. Te okoliščine vključujejo: osebni podatki niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani; prekličete soglasje za obdelavo na podlagi soglasja; ugovarjate obdelavi v skladu z določenimi pravili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov; obdelava je namenjena neposrednemu trženju; osebni podatki pa so bili obdelani nezakonito. Vendar pa obstajajo izključitve pravice do izbrisa. Splošne izjeme vključujejo, kadar je obdelava potrebna: za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja; za izpolnjevanje zakonske obveznosti; ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7.6 V nekaterih okoliščinah imate pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov. Te okoliščine so: izpodbijate točnost osebnih podatkov; obdelava je nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu; osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene naše obdelave, vi pa potrebujete osebne podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in ste ugovarjali obdelavi do preverjanja tega ugovora. Če je bila obdelava na tej podlagi omejena, lahko še naprej hranimo vaše osebne podatke. Vendar ga bomo drugače obdelali le: z vašim soglasjem; za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; za varstvo pravic druge fizične ali pravne osebe; ali zaradi pomembnega javnega interesa.

7.7 Pravico imate ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašo posebno situacijo, vendar le v obsegu, v katerem je pravna podlaga za obdelavo, da je obdelava potrebna za: izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju katerega koli uradnega pooblastila, ki nam je podeljeno; ali namene zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba. Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati osebne podatke, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena vzpostavitvi, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

7.8 Pravico imate do ugovora naši obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (vključno s profiliranjem za namene neposrednega trženja). Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke za ta namen.

7.9 Pravico imate ugovarjati naši obdelavi vaših osebnih podatkov za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali statistične namene na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

7.10 V kolikor je pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov:

(a) privolitev; oz

(b) da je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali za izvedbo korakov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe in se taka obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, imate pravico do od nas prejmete vaše osebne podatke v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Ta pravica pa ne velja, če bi negativno vplivala na pravice in svoboščine drugih.

7.11 Če menite, da naša obdelava vaših osebnih podatkov krši zakone o varstvu podatkov, imate zakonsko pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, odgovornem za varstvo podatkov. To lahko storite v državi članici EU, kjer imate običajno prebivališče, v kraju dela ali v kraju domnevne kršitve.

7.12 V kolikor je pravna podlaga za našo obdelavo vaših osebnih podatkov soglasje, imate pravico, da to soglasje kadar koli prekličete. Umik ne vpliva na zakonitost obdelave pred umikom.

7.13 Poleg drugih metod, določenih v tem razdelku 8, lahko uveljavljate katero koli od svojih pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki tako, da nas pisno obvestite.

8. O "cookies"

8.1 "cookies" je datoteka, ki vsebuje identifikator (niz črk in številk), ki ga spletni strežnik pošlje spletnemu brskalniku in ga brskalnik shrani. Identifikator se nato pošlje nazaj strežniku vsakič, ko brskalnik od strežnika zahteva stran.

8.2 "cookies" so lahko "trajni cookies" ali "sejni cookies": "trajni cookies" bo shranil spletni brskalnik in bo ostal veljaven do nastavljenega datuma poteka, razen če ga uporabnik izbriše pred datumom poteka; "sejni cookies" pa bo potekel ob koncu uporabniške seje, ko je spletni brskalnik zaprt.

8.3 "cookies" običajno ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi osebno identificirale uporabnika, vendar so lahko osebni podatki, ki jih hranimo o vas, povezani s podatki, shranjenimi v "cookies" in pridobljenimi iz njih.

9. "cookies", ki jih uporabljamo

9.1 "cookies" uporabljamo za naslednje namene:

(a) preverjanje pristnosti - uporabljamo "cookies", da vas prepoznamo, ko obiščete našo spletno stran in med navigacijo.

(b) stanje - uporabljamo "cookies", ki nam pomagajo ugotoviti, ali ste prijavljeni na naši spletni strani.

(c) personalizacija - uporabljamo "cookies" za shranjevanje informacij o vaših preferencah in za personalizacijo spletne strani.

(d) varnost - "cookies" uporabljamo kot element varnostnih ukrepov, ki se uporabljajo za zaščito uporabniških računov, vključno s preprečevanjem goljufive uporabe poverilnic za prijavo, ter za zaščito naše spletne strani in storitev na splošno.

(e) oglaševanje - uporabljamo "cookies", ki nam pomagajo prikazati oglase, ki bodo ustrezni za vas.

(f) analiza - uporabljamo "cookies", ki nam pomagajo analizirati uporabo in učinkovitost našega spletnega mesta in storitev.

(g) soglasje za "cookies" - "cookies" uporabljamo za shranjevanje vaših preferenc v zvezi z uporabo "cookies" na splošno.

10. "cookies", ki jih uporabljajo naši ponudniki storitev

10.1 Naši ponudniki storitev uporabljajo "cookies" in ti "cookies" se lahko shranijo na vaš računalnik, ko obiščete našo spletno stran.

10.2 Za analizo uporabe naše spletne strani uporabljamo »Google Analytics«. »Google Analytics« zbira podatke o uporabi spletne strani s pomočjo »cookies«. Zbrane informacije v zvezi z našo spletno stranjo se uporabljajo za ustvarjanje poročil o uporabi naše spletne strani. Googlov pravilnik o zasebnosti je na voljo na: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Na naši spletni strani objavljamo oglase Google AdSense na podlagi zanimanja. Google jih je prilagodil tako, da odražajo vaša zanimanja. Da bi ugotovil vaša zanimanja, bo Google spremljal vaše vedenje na našem spletnem mestu in na drugih spletnih mestih po spletu s pomočjo "cookies". Ali pa na naši spletni strani objavljamo oglase "Google AdSense". Da bi ugotovil vaša zanimanja, bo Google spremljal vaše vedenje na našem spletnem mestu in na drugih spletnih mestih po spletu s pomočjo "cookies". To sledenje vedenju omogoča Googlu, da oglase, ki jih vidite na drugih spletnih mestih, prilagodi vašim zanimanjem (vendar na našem spletnem mestu ne objavljamo oglasov na podlagi zanimanja). Kategorije zanimanja, povezane z vašim brskalnikom, si lahko ogledate, izbrišete ali dodate tako, da obiščete: https://adssettings.google.com. Prav tako se lahko odjavite od "cookies" partnerskega omrežja »AdSense« z uporabo teh nastavitev ali z uporabo mehanizma za izključitev »več cookies« Network Advertising Initiative na: http://optout.networkadvertising.org. Vendar pa ti mehanizmi za izključitev sami uporabljajo "cookies" in če počistite "cookies" iz svojega brskalnika, se vaša izključitev ne bo ohranila. Če želite zagotoviti, da se zavrnitev ohrani za določen brskalnik, lahko razmislite o uporabi vtičnikov brskalnika Google, ki so na voljo na: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Upravljanje "cookies"

11.1 Večina brskalnikov vam omogoča, da zavrnete sprejemanje "cookies" in izbrišete "cookies". Metode za to se razlikujejo od brskalnika do brskalnika in od različice do različice. Lahko pa pridobite najnovejše informacije o blokiranju in brisanju cookies na teh povezavah:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokiranje vseh piškotkov bo negativno vplivalo na uporabnost številnih spletnih mest.

11.3 Če blokirate piškotke, ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.

12. Naši podatki

12.1 To spletno mesto je v lasti in upravljanju UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Registrirani smo v Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva, pod registrsko številko 303170822, naš registrirani sedež pa je na naslovu Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva.

12.3 Naš glavni kraj poslovanja je Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva.

12.4 Lahko nas kontaktirate:

(a) po pošti na zgoraj navedeni poštni naslov;

(b) z uporabo kontaktnega obrazca našega spletnega mesta;

(c) po telefonu: +370 609 14143

(d) po elektronski pošti: [email protected]