Garancija in vračilo

Za vse izdelke veljajo garancijski roki proizvajalca.

V državah EU velja direktiva 1999/44/EC, ki predvideva najmanj 24-mesečno garancijsko dobo.
Ob oddaji izdelka v garancijsko popravilo je potrebno imeti nakupni dokument ali izpolnjen garancijski list.
Če se izdelek poškoduje pred potekom navedenega garancijskega roka, se garancijsko popravilo izvede brezplačno.


Garancijske obveznosti ne veljajo:

 • za pokvarjene vire svetlobe;
 • izdelek se ne uporablja v skladu s predvidenim namenom (v komercialne, proizvodne namene ali brez izpolnjevanja zahtev, navedenih v navodilih za uporabo);
 • je bilo opravljeno kakršno koli lastno popravilo, tesnila so poškodovana, obstajajo znaki poseganja v izdelek itd.;
 • obstaja mehanska poškodba ohišja izdelka ali drugih delov;
 • izdelek je bil nepravilno priključen na vir napajanja ali poškodovan zaradi previsokih impulzov napajalne napetosti med elektroinštalacijskimi deli v razdelilnih postajah, distribucijskih objektih itd.;
 • je izdelek poškodovan zaradi strele, ognja, vode ali drugih elementov, agresivnih snovi, tekočin itd.;
 • za priključke izdelkov, dodatke, dele in enote z omejeno življenjsko dobo.

 

Pakiranje

Vsem kupcem priporočamo, da ohranijo originalno embalažo izdelka, če je potreben garancijski servis - to je zahteva nekaterih proizvajalcev. Iz izdelka in embalaže ni mogoče odstraniti serijske številke izdelka ali drugih pomembnih podatkov, ki so potrebni za identifikacijo izdelka.

 

Postopek vračila izdelka

Če obstajajo razlogi, zaradi katerih kupljeni izdelek ne ustreza, ima kupec pravico, da ga vrne prodajalcu v 14 koledarskih dneh od prevzema izdelka.

Če kupec noče prevzeti dobavljenega blaga brez napake, mora plačati stroške pošiljanja vračila blaga k nam.

Vrnjen izdelek mora biti neuporabljen in v originalni embalaži, razen v vakuumski prozorni embalaži.

Vse tovarniške nalepke, vključno s serijsko številko, morajo biti na izdelku in/ali njegovi embalaži.

Če je bil kupcu prodan neživilski izdelek neustrezne kakovosti in se prodajalec s kupcem ni pogovoril o njegovih pomanjkljivostih, ima kupec pravico zahtevati od prodajalca:

 • zamenjati izdelek neustrezne kakovosti z izdelkom ustrezne kakovosti;
 • ustrezno znižati ceno izdelka;
 • v razumnem roku brezplačno odpraviti napake na izdelku;
 • povrniti stroške odprave napak na izdelku, če jih prodajalec ni odpravil v razumnem roku, je potrošnik napake odpravil sam ali s pomočjo tretjih oseb;
 • enostransko prekiniti kupoprodajno pogodbo in zahtevati vračilo plačanega denarja za izdelek.

 

Blago se zamenja ali vrne na mestu nakupa ali na drugem mestu, ki ga navede prodajalec in je za kupca primerno. Kupec poda prodajalcu pisni zahtevek z navedbo napak blaga. Vlogi je priložen blagajniški račun ali kupoprodajni račun ali drug dokument, ki potrjuje nakup-prodajo blaga pri tem prodajalcu in garancijski list (če je za prodano blago določen garancijski rok kakovosti).

Če kupcu oblika, velikost, barva, model ali popolnost kupljenega izdelka ni všeč, ga ima pravico zamenjati z enakim izdelkom v štirinajstih dneh od dneva prodaje neživilskega blaga, razen če prodajalec določite daljše obdobje.

Če prodajalec nima izdelka, primernega za zamenjavo, ima kupec pravico, da izdelek v navedenem roku vrne prodajalcu in izterja zanj plačani denar.

V primeru spora glede spremembe videza izdelka ali poškodbe izdelka se mora prodajalec pisno obrniti na Državno inšpekcijo za neživilske proizvode in po prejemu pisnih ugotovitev le-te nemudoma obvestiti kupca.