Površinsko razkužilo, 1000 ml

Model: 18976

Čas dostave (d.): 14-28

Pozor: dobava nekaterih izdelkov lahko trenutno zamuja, pred oddajo naročila nam pišite natančen datum dobave izdelka.

Cena: 20,00€
Pozor: Cena velja samo pri spletnem nakupu!
Količina:

Izdelek je tekočina s širokim spektrom baktericidnih in fungicidnih učinkov, ki ubija gram-pozitivne in gram-negativne bakterije (vključno s povzročiteljem tuberkuloze), viruse (koronavirus, HBV, HIV, Rota, Adeno, HCV, MRSA, Herpex simplex).

Uporaba : razpršite po obdelani površini (površina mora biti popolnoma pokrita z razkužilom), pustite delovati 30 sekund. Nato površino posušite.

Sestava : denaturiran etanol (CA5 64-17-5) 74% (v / v) (aktivna snov).

PREVIDNO Flam. Liq 2: H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. P102: Hraniti izven dosega otrok. P210: Hraniti ločeno od toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. P233: Hraniti v tesno zaprti posodi, P403 P235: Hraniti v dobro prezračevanem prostoru. Shranjujte na hladnem. P501: Odstranite vsebino / posodo v skladu z veljavno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov (Publikacija: RT I 2004, 9, 52, RT I 2006, 33, 254)

Tehnične informacije
Čas dostave (d.) 14-28